Shino luôn đảm bảo món ăn đến khách hàng phải luôn tươi ngon.