fbpx
35 Nguyễn Thái Học
22 Nguyễn Thái Học

Menu

1 Starter 2. Salad 1 3. Salad 2 4. STH 1 5. STH 2 6. SSM 1 7. SSM 2 8. SET SSM 1 9. SET SSM 2 10. SET SSM3 11. SET SSM 4 12. NIGIRI 1 13. NIGIRI 2 14. SET SUSHI 1 15. SET SUSHI 2 16. MAKI 1 17. MAKI 2 18. MAKI 3

Menu nhỏ quá?

Hãy thử xem trên giao diện App đặt món của Shino nhé!

19. MAKI 4 20. MAKI 5 21. SET MAKI 1 22. COM EP 23. CHAY 1 24. CHAY 2 25. DON 1 26. DON 2 27 LAU 1 28 LAU 2 29. UDON 1 30. UDON 2

Đặt đơn qua hệ thống có cần phải đợi xác nhận?

Hệ thống tự động nhận đơn, không lo chậm xác nhận.

31 CHIEN XU

32 TEMPURA

33 COM CHIEN

34. TERIYAKI 1

35. BBQ 1

36 bbq 2.1

37 SET QUA 1

38 SET QUA 2

39. AU

40 NUOC 1

41 NUOC 2